Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Hai 13 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 7, 14-23