Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Hai 10 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 5,1-11