Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Hai 8 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 6, 14-29