Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Hai 3 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 4, 21-30