Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Hai 1 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 4, 26-34