Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Giêng 27 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 1, 1-4; 4, 14-21