Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Giêng 22 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 2, 23-28