Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Giêng 20 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 2, 1-12