Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Giêng 19 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 2, 13-17