Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Giêng 18 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 2, 1-12