Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Giêng 16 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 1, 29-39