Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Giêng 15 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 1, 21-28