Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Giêng 14 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 1, 14-20