Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Giêng 11 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 5, 12-16