Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Giêng 10 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 4,14-22a