Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Giêng 9 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 6, 45-52