Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Giêng 8 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 6, 34-44