Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Giêng 7 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 4, 12-17. 23-25