Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Giêng 5 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 1, 43-51