Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Giêng 4 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 1, 35-42