Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Giêng 1 2019

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 2,16-21