Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Mười Một 18 2018

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
18
(All day)
Lời Chúa
Mc 13,24-32
19
(All day)
Lời Chúa
Lc 18,35-43
20
(All day)
Lời Chúa
Lc 19,1-10
21
22
(All day)
Lời Chúa
Lc 19,41-44
23
(All day)
Lời Chúa
Lc 19,45-48
24
(All day)
Lời Chúa
Mt 10,17-22