Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Mười 21 2018

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
21
(All day)
Lời Chúa
Mc 10, 35-45
22
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,13-21
23
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,35-38
24
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,39-48
25
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,49-53
26
(All day)
Lời Chúa
Lc 12,54-59
27
(All day)
Lời Chúa
Lc 13,1-9