Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Bảy 22 2018

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
22
(All day)
Lời Chúa
Mc 6, 30-34
23
(All day)
Lời Chúa
Mt 12,38-42
24
(All day)
Lời Chúa
Mt 12,46-50
25
26
27
(All day)
Lời Chúa
Mt 13,18-23
28
(All day)
Lời Chúa
Mt 13,24-30