Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Bảy 15 2018

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
15
(All day)
Lời Chúa
Mc 6,7-13
16
(All day)
Lời Chúa
Mt 10,34-11,1
17
(All day)
Lời Chúa
Mt 11,20-24
18
(All day)
Lời Chúa
Mt 11, 25-27.
19
(All day)
Lời Chúa
Mt 11,28-30
20
(All day)
Lời Chúa
Mt 12,1-8
21
(All day)
Lời Chúa
Mt 12,14-21