Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Sáu 24 2018

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
24
25
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,1-5
26
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,6.12-14
27
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,15-20
28
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,21-29
29
30
(All day)
Lời Chúa
Mt 8,5-17