Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Sáu 10 2018

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
10
(All day)
Lời Chúa
Mc 3, 20-35
11
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,1-12
12
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,13-16
13
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,17-19
14
(All day)
Lời Chúa
Mt 5, 20-26
15
(All day)
Lời Chúa
Mt 5, 27-32
16
(All day)
Lời Chúa
Mt 5,33-37