Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Tư 1 2018

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1
(All day)
Lời Chúa
Ga 20,1-9
2
(All day)
Lời Chúa
Mt 28,8-15
3
(All day)
Lời Chúa
Ga 20,11-18
4
(All day)
Lời Chúa
Lc 24,13-35
5
(All day)
Lời Chúa
Lc 24,35-48
6
(All day)
Lời Chúa
Ga 21,1-14
7
(All day)
Lời Chúa
Mc 16,9-15