Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Week of Tháng Ba 11 2018

Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
11
(All day)
Lời Chúa
Ga 3,14-21
12
(All day)
Lời Chúa
Ga 4,43-54
13
(All day)
Lời Chúa
Ga 5,1-3a.5-16
14
(All day)
Lời Chúa
Ga 5,17-30
15
(All day)
Lời Chúa
Ga 5,31-47
16
(All day)
Lời Chúa
Ga 7,1-2.10.25-30
17
(All day)
Lời Chúa
Ga 7,40-53
(All day)
Lời Chúa
Ga 7,40-53