Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Mười Hai 16 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 3,10-18