Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 14 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 11,16-19