Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Mười Hai 9 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 3,1-6