Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Mười Hai 6 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 7,21.24-27