Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Mười Hai 5 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 15,29-37