Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Mười Hai 4 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 10,21-24