Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Mười Hai 2 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 21, 25-28.34-36