Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 1 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 21,34-36