Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Mười Một 29 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 21, 20-28