Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Mười Một 28 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 21, 12-19