Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Hai, Tháng Mười Một 26 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 21,1-4