Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Mười Một 25 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Ga 18,33b-37