Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Mười Một 24 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mt 10,17-22