Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Mười Một 22 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 19,41-44