Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Chúa Nhật, Tháng Mười Một 18 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Mc 13,24-32