Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Mười Một 17 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 18,1-8