Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Sáu, Tháng Mười Một 16 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 17,26-37