Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Năm, Tháng Mười Một 15 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 17,20-25