Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Tư, Tháng Mười Một 14 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 17,11-19