Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Ba, Tháng Mười Một 13 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 17,7-10