Lịch phụng vụ & Lời Chúa

Thứ Bảy, Tháng Mười Một 10 2018

Items
(All day)
Lời Chúa
Lc 16,9-15